Legutóbbi hozzászólások

  Kategória

  GINOP 8.3.1.-16

  By EUCentrum 8 év ago
  Home  /  Pályázatok  /  GINOP 8.3.1.-16


  Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram

  A hitelprogram részletei

  • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44 milliárd forint.
  • Az igényelhető kölcsön összege minimum 1 millió – maximum 600 millió forint.
  • Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekteket nem támogatnak. A Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet pályázata akkor támogatható, ha a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
  • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a; használt gépjármű beszerzés esetében minimum 20 %.
  • A projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
  • A hitelkérelmeket közvetlenül a Közvetítőhöz kell benyújtani.
  • A hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
  • A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
  • A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
  • A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.
  • A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet, esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Előtörlesztés megengedett.
  • Biztosíték ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, készfizető kezessége lehet.

  A kölcsön futamideje

  • Új ingatlan Beruházás, felújtás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
  • Immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
  • Új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
  • Használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

  A kölcsön felhasználása

  A kölcsönök a kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósításához használhatók fel, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét:

  • Tárgyi eszköz beszerzés
  • Használt eszköz beszerzés
  • Immateriális javak beszerzése
  • Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
  • Ingatlanvásárlás (vásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át)

  Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:

  • Szálláshely-fejlesztés
  • Vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése
  • Nagy vonzerejű fürdők fejlesztése
  • Tematikus parkok kialakítása és fejlesztése
  • A magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is
  • Üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken

  Gépjármű vásárlás is támogatható, a következő feltételekkel:

  • TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható, kizárták a TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítást és a TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítást
  • Személygépjámű beszerzése nem megengedett
  • Vállalkozás képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges
  • CASCO biztosítás megkötése szükséges
  • A hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a
  Category:
    Pályázatok
  this post was shared 0 times
   800
  About

   EUCentrum

    (5 articles)