Legutóbbi hozzászólások

  Kategória

  GINOP 1.2.2-16

  By EUCentrum 8 év ago
  Home  /  Pályázatok  /  GINOP 1.2.2-16

  Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

  A felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

  Benyújtási határidő: 2016. november 15-től

  Rendelkezésre álló forrás: 21 milliárd Ft

  Támogatási intenzitás:  35-70% területtől és vállalkozás méretétől függően

  Támogatás összege:

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft. A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft lehet

  Támogatható pályázatok száma: 1000-2000 db

  Projekt megvalósítási ideje: Legfeljebb 12 hónap

  Támogatást igényelhetők köre:

  Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

  • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
  • 2015 évi átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.
  • Szabad vállalkozási zónán kívül kizárólag feldolgozóipari tevékenység támogatható

  Támogatható tevékenységek:

  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (önállóan nem támogatható)
  • Információs technológia-fejlesztés (önállóan nem támogatható)
  • Honlap készítése (kötelezően vállalandó, amennyiben nincs)

   Nem nyújtható támogatás:

  • amely vállalkozással szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
  • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (munkaügyi bírsága van),
  • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben,
  • amely vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
  • amely mezőgazdasági termelőnek minősül,
  • amelynek kiegyenlítetlen köztartozása van,
  • amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia, stb.) eredő lejárt tartozása van,

  Előleg:

  • A megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a

   

  Az EU Centrum munkatársai sikerdíj alapon dolgoznak, átvállalva valamennyi feladatát a támogatás megpályázásával, a projekt lebonyolítása során felmerülő adminisztrációjával kapcsolatban, valamint a fenntartási időszak alatti adatszolgáltatási kötelezettségeivel. A sikerdíj minden esetben csak akkor esedékes, ha a pályázat nyert!

  Ha vállalkozása kapacitásának bővítését tervezi, a GINOP-1.2.2-16 pályázat keretein belül akár 70%-os támogatási intenzitással, akár 25 Millió Forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Amennyiben bővebb információt szeretne a pályázati lehetőségről, keresse munkatársainkat elérhetőségeinken.

  Category:
    Pályázatok
  this post was shared 0 times
   000
  About

   EUCentrum

    (5 articles)